مشاهده همه 9 نتیجه

35%
آموزش صورت وضعیت نویسی با تدکار
آموزش صورت وضعیت نویسی با تدکار 1 اردیبهشت 1399
ثبت نام دوره 260,000 تومان
35%
آموزش طراحی روسازی آسفالتی
آموزش طراحی روسازی آسفالتی 17 مهر 1400
شرکت در این دوره جذاب 162,000 تومان
35%
آموزش متره و برآورد راه با نرم افزار تدکار
35%
تنظیم و رسیدگی به جرایم آسفالت و ضابطه 773
35%
دور یا بربلندی در civil 3d
دور یا بربلندی در civil 3d 13 شهریور 1400
ثبت نام دوره 52,000 تومان
35%
صورت وضعیت تعدیل در پروژه راهسازی
صورت وضعیت تعدیل در پروژه راهسازی 1 تیر 1401
ثبت نام دوره 214,000 تومان
35%
متره آبروهای نشریه 292
متره آبروهای نشریه 292 4 اردیبهشت 1401
افزودن به سبد خرید 208,000 تومان