0
لیست مطالب
انالیر سطح در سیویل تری دی

انالیر سطح در سیویل تری دی (فصل 2 قسمت 1)

   اولین آموزش فصل دوم درباره انالیر سطح در سیویل تری دی صحبت میکنیم یکی از مباحث جالب در نرم افزار سیویل تری دی امکان تجزیه و تحلیل سطح زمین طبیعی می باشد .در پروژه ها برای درک بهتر نسبت ...