0
لیست مطالب
450px-3D_Spherical.svg

معرفی سیستم مختصات و انواع آن در ژئودزی

شاید این سوال هم در ذهن شما باشد که سیستم مختصات چیست ؟ و چند نوع دارد و چه کاربرد هایی دارد، با ما همراه باشید هدفت از انتخاب سیستم مختصات در کل چیست ؟ به زبان ساده میتوان گفت: ...