0
لیست مطالب
گزارش گیری در نرم افزار سیویل تری دی

گزارش گیری در نرم افزار سیویل تری دی (فصل 0 قسمت 12)

با شما هستیم با آموزش گزارش گیری در نرم افزار سیویل تری دی در درس دوازدهم از فصل ابتدایی به مبحث گزارشات و ریپورت ها پرداختیم . بعد از به وجود آوردن سطح و ترسیم و طراحی پلان هندسی و خط ...