اطلاعیه: انتقال تمامی مطالب وب سایت آبادراه به وب سایت همیار نقشه بردار (به مرور تمامی مطالب شخصی سازی میشود)
لیست مطالب
ترسیم قوس ها در سیویل تری دی

ترسیم قوس ها در سیویل تری دی (فصل 0 قسمت 4)

در درس چهارم از فصل صفر در ادامه درس قبلی از همین فصل یعنی درس سوم  اشنا میشیم با ترسیم قوس ها در سیویل تری دی بعد از آشنایی با نحوه ترسیم با استفاده از ابزارهای مخصوص در نرم افزار ...
ترسیم پروفیل طولی سطح زمین در سیویل تری دی

ترسیم پروفیل طولی سطح زمین در سیویل تری دی (فصل 0 قسمت 6)

درس ششم از فصل صفر این ویدئوی آموزشی در مورد ترسیم پروفیل طولی سطح زمین در سیویل تری دی طبیعی است . مرحله بعد از طراحی پلان مسیر یا همان طرح هندسی مسیر ، ترسیم و ارزیابی سطح زمین طبیعی ...
1 8 9 10