0
لیست مطالب
طراحی مسیر در نقشه برداری

طراحی مسیر در نقشه برداری (فصل 0 قسمت 3)

در این درس با شما هستیم با طراحی مسیر در نقشه برداری در این فیلم آموزشی که درس سوم از فصل صفر هستش با مفاهیم اولیه طراحی مسیر در نقشه برداری آشنا میشیم و اینکه در نرم افزار سیویل تری دی ...
ترسیم قوس ها در سیویل تری دی

ترسیم قوس ها در سیویل تری دی (فصل 0 قسمت 4)

در درس چهارم از فصل صفر در ادامه درس قبلی از همین فصل یعنی درس سوم  اشنا میشیم با ترسیم قوس ها در سیویل تری دی بعد از آشنایی با نحوه ترسیم با استفاده از ابزارهای مخصوص در نرم افزار ...
ترسیم پروفیل طولی سطح زمین در سیویل تری دی

ترسیم پروفیل طولی سطح زمین در سیویل تری دی (فصل 0 قسمت 6)

درس ششم از فصل صفر این ویدئوی آموزشی در مورد ترسیم پروفیل طولی سطح زمین در سیویل تری دی طبیعی است . مرحله بعد از طراحی پلان مسیر یا همان طرح هندسی مسیر ، ترسیم و ارزیابی سطح زمین طبیعی ...
1 8 9 10