0
لیست مطالب
نمونه پروژه راهسازی در سیویل تری دی

نمونه پروژه راهسازی در سیویل تری دی (فصل 3 قسمت 15)

سلام , در این آموزش روی یک نمونه پروژه راهسازی کار میکنیم و توضیحات لازمو میدیم در این درس نحوه ترسیم و طراحی یک مسیر از روی یک فایل اکسل و از طریق نرم افزار سیویل تری دی آموزش داده ...
آیین نامه طراحی هندسی ایران

آیین نامه طراحی هندسی ایران (فصل 3 قسمت 14)

در این درس درباره آیین نامه طراحی هندسی ایران صحبت میکنیم  در این درس و در ادامه درس قبل به این مورد می پردازیم که چگونه آیین نامه طراحی هندسی را که در نرم افزار در زمان ترسیم و طراحی ...
کیلومتراژ در سیویل تری دی

کیلومتراژ در سیویل تری دی (فصل 3 قسمت 13)

در این درس درباره  کیلومتراژ در سیویل تری دی صحبت میکنیم  در این درس به مسئله ویژگی ها در مسیر افقی پرداختیم و خواهیم آموخت که چطور بعضی از آنها را تغییر دهیم . برای مثال می توانیم نام مسیر ...
طرح هندسی مسیر در سیویل تری دی

طرح هندسی مسیر در سیویل تری دی (فصل 3 قسمت 12)

در ادامه بحث طرح هندسی مسیر درس جدید را تماشا کنید  در درس آخر از بازسازی و ترسیم مجدد اجزای راه نظیر خطوط و انواع قوس ها به تمرین مجدد در مورد دستور های توضیح داده شده در درس های قبل پرداختیم ...
طرح هندسی راه در سیویل تری دی

طرح هندسی راه در سیویل تری دی (فصل 3 قسمت 11)

در درس جدید درباره طرح هندسی راه صحبت خواهیم کرد  در ادامه درس های بازسازی یا ترسیم مجدد مسیر های اکسپلود شده یک نکته مهم آن است که ابتدا قبل از شروع به بازسازی و ترسیم و طرح هندسی راه ...
طراحی مجدد مسیر در سیویل تری دی

طراحی مجدد مسیر در سیویل تری دی (فصل 3 قسمت 10)

با شما هستیم با قسمت جدید و درباره طراحی مجدد مسیر در سیویل تری دی صحبت میکنیم  برای اغلب پروژه‌ها دیتا هایی در اختیار است که برای اکثر نرم افزار ها ممکن است قابل شناسایی نباشد . با توجه به نوع ...
بازسازی پروژه طرح هندسی در سیویل تری دی

بازسازی پروژه طرح هندسی در سیویل تری دی (فصل 3 قسمت 9)

در این جلسه درباره بازسازی پروژه طرح هندسی در سیویل تری دی صحبت میکنیم  این درس قسمت دوم از مجموعه بازسازی و یا دوباره ترسیم یک پروژه طرح هندسی می باشد . در درس قبل توضیحاتی در این مورد داده شد ...
پروژه راهسازی در سیویل تری دی

پروژه راهسازی در سیویل تری دی (فصل 3 قسمت 8)

در درسهای مربوط به فصل نقاط و سطوح در مورد این که چگونه اطلاعات ناخوانا یا شکسته شده برای نرم افزار سیویل تری دی را به اطلاعات قابل فهم و قابل شناسایی تبدیل کنیم صحبت شد . پروژه راهسازی در ...
تعریض مسیر در نقشه برداری

تعریض مسیر در نقشه برداری (فصل 3 قسمت 7)

در این قسمت از آموزش میخواییم بپردازیم به تعریض مسیر در نقشه برداری یکی از امکانات نرم افزار مربوطه توانایی ساخت مسیر و کریدور از اکس مسیر می‌باشد . این توانایی را آفست الایمنت و یا مسیرهای فاصله داده شده ...
ویرایش مسیر در نقشه برداری

ویرایش مسیر در نقشه برداری (فصل 3 قسمت 5)

در این درس در مورد ویرایش مسیر در نقشه برداری و معادله قوس های افقی توضیحاتی ارائه شده است . در ادامه درس در این مورد صحبت شده که پس از ترسیم و طراحی قوس ها چگونه می توانیم اعداد و ...
1 2