0
لیست مطالب
ترسیم قوس ها در سیویل تری دی

ترسیم قوس ها در سیویل تری دی (فصل 0 قسمت 4)

در درس چهارم از فصل صفر در ادامه درس قبلی از همین فصل یعنی درس سوم  اشنا میشیم با ترسیم قوس ها در سیویل تری دی بعد از آشنایی با نحوه ترسیم با استفاده از ابزارهای مخصوص در نرم افزار ...
ترسیم پروفیل طولی سطح زمین در سیویل تری دی

ترسیم پروفیل طولی سطح زمین در سیویل تری دی (فصل 0 قسمت 6)

درس ششم از فصل صفر این ویدئوی آموزشی در مورد ترسیم پروفیل طولی سطح زمین در سیویل تری دی طبیعی است . مرحله بعد از طراحی پلان مسیر یا همان طرح هندسی مسیر ، ترسیم و ارزیابی سطح زمین طبیعی ...
طراحی و ترسیم قوس های قائم در سیویل تری دی

طراحی و ترسیم قوس های قائم در سیویل تری دی (فصل 0 قسمت 8)

با سلام و احترام , با شما هستیم با آموزش طراحی و ترسیم قوس های قائم در سیویل تری دی بعد از ترسیم و نمایش پروفیل طولی سطح زمین طبیعی همانطور که قبلا اشاره شد نیاز به ترسیم و طراحی ...
1 8 9 10