0
لیست مطالب
آموزش چاپ نقشه در نرم افزار سیویل تری دی

آموزش چاپ نقشه در نرم افزار سیویل تری دی (فصل 0 قسمت 18)

در درس هجدهم با شما هستیم با آموزش چاپ نقشه در نرم افزار سیویل تری دی در این درس یاد میگیریم که چطوری بعد از انجام پروژه ، برای بررسی های بیشتر نقشه ها رو آماده کنیم  برای چاپ ، یکی ...
گزارش گیری در نرم افزار سیویل تری دی

گزارش گیری در نرم افزار سیویل تری دی (فصل 0 قسمت 12)

با شما هستیم با آموزش گزارش گیری در نرم افزار سیویل تری دی در درس دوازدهم از فصل ابتدایی به مبحث گزارشات و ریپورت ها پرداختیم . بعد از به وجود آوردن سطح و ترسیم و طراحی پلان هندسی و خط ...