0
لیست مطالب
ارتفاع زمین طبیعی در سیویل تری دی

ارتفاع زمین طبیعی در سیویل تری دی (فصل 4 قسمت 16)

ارتفاع زمین طبیعی در سیویل تری دی موضوع درس جدید است این درس در ادامه درس گذشته با استفاده از شیوه های نمایشی که ساختیم اقدام به ساخت استایل های جدیدی می کنیم که از طریق آنها می‌توانیم ارتفاع نقاط ...
اختلاف خاکبرداری و خاکریزی در سیویل تری دی

اختلاف خاکبرداری و خاکریزی در سیویل تری دی (فصل 4 قسمت 15)

اختلاف خاکبرداری و خاکریزی موضوع درس امروز است . گاهی اوقات احتیاج داریم تا اختلاف ارتفاع خاکبرداری و خاکریزی را در یک ردیف نمایش دهیم . به صورت پیش فرض این امکان در نرم افزار موجود نیست و ما باید ...
گزارشات پروفیل طولی در سیویل تری دی

گزارشات پروفیل طولی در سیویل تری دی (فصل 4 قسمت 14)

در این درس در مورد خروجی ها و گزارشات پروفیل طولی در سیویل تری دی  صحبت کرده ایم . در نرم افزار سیویل تری دی می توانیم پس از طراحی برای مطالعه یکپارچه پروژه در قالب نوشته گزارشات مخصوص تهیه ...
برچسب نمای پروفیل

برچسب نمای پروفیل (فصل 4 قسمت 13)

در این آموزش ویدیویی درباره بربلندی در راهسازی صحبت میکنیم همه ما می‌دانیم که در یک پروفیل طولی یکی از قسمت های بسیار مهم نمایش ارتفاعات خاکبرداری و خاکریزی است. همچنین اطلاعات دیگری را می‌توان به پروفیل طولی افزود این اطلاعات ...
برچسب های پروفیل طولی

برچسب های پروفیل طولی (فصل 4 قسمت 12)

در این قسمت درباره برچسب های پروفیل طولی صحبت میکنیم  یکی از امکانات بسیار مفید نرم افزار سیویل تری دی برچسب های اطلاعاتی می باشد . این برچسب ها در تمام قسمتهای ترسیم وجود دارد . از طریق این برچسب‌ها ...
تنظیمات خط پروژه در سیویل تری دی

تنظیمات خط پروژه در سیویل تری دی (فصل 3 قسمت 11)

در این درس در مورد شیوه نمایش خط پروژه و تنظیمات خط پروژه در سیویل تری دی صحبت می‌کنیم . در جلسات گذشته در مورد نمای پروفیل نیز توضیحاتی ارائه شده بود . هر دو مطلب نام برده شده به ...
ویرایش نمای پروفیل در سیویل تری دی

ویرایش نمای پروفیل در سیویل تری دی (فصل 4 قسمت 10)

در این آموزش قصد داریم با نحوره ویرایش نمای پروفیل در سیویل تری دی شما را اشنا کنیم  بعد از ترسیم و طراحی خط پروژه و پروفیل سطح زمین طبیعی حتما نیاز پیدا خواهیم کرد که با توجه به شرایط ...
تنظیمات پروفیل طولی در سیویل تری دی

تنظیمات پروفیل طولی در سیویل تری دی (فصل 4 قسمت 9)

در این آموزش درباره تنظیمات پروفیل طولی در سیویل تری دی صحبت میکنیم بعضی از امکانات نرم افزار سیویل تری دی برای پروفیل های طولی و خط پروژه ها در قالب ویژگی ها یا همان پروپرتیز ها ارائه می شود . ...
ویرایش پروفیل طولی در سیویل تری دی

ویرایش پروفیل طولی در سیویل تری دی (فصل 4 قسمت 8)

در این قسمت درباره ویرایش پروفیل طولی در civil 3D صحبت میکنیم بعد از ترسیم و طراحی خط پروژه ممکن است نیاز پیدا کنیم تا آن را ویرایش کنیم . برای مثال ممکن است مسیر را تغییر داده باشیم ، ...
طراحی قوس های قائم

طراحی قوس های قائم (فصل 4 قسمت 7)

در این قسمت درباره طراحی قوس های قائم صحبت میکنیم  بعد از طراحی و ترسیم تانژانت ها در پروفیل طولی خط پروژه ، مرحله بعد طراحی و ترسیم قوس های قائم می‌باشد . قوس های قائم از مهم‌ترین مباحث در طراحی ...
1 2