تجهیز کارگاه چیست و دارای چه بخش هایی میباشد ؟ | تجهیز کارگاه راهسازی

تجهیز کارگاه چیست و دارای چه بخش هایی میباشد ؟ | تجهیز کارگاه راهسازی

تجهیز کارگاه چیست | تجهیز و برچیدن کارگاه را می‌توان به‌عنوان فصل مشترک تمامی پروژه‌های عمرانی دانست. از این‌رو بدون در نظر گرفتن ماهیت پیمان برای این بخش با چالش‌های مشترکی در پروژه‌های عمرانی روبرو خواهید شد. در این مقاله سعی کرده‌ایم به‌تمامی مواردی که در این خصوص با آن مواجه روبرو هستیم بپردازیم.

برای شرح این موضوع از پیوست 3 فهرست‌بهای واحد پایه رشته راه، راه‌آهن و باند فرودگاه سال 1400 با عنوان دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه استفاده کرده‌ایم. که البته تقریباً در تمامی فهرست‌بهاهای پایه نیز این پیوست وجود دارد.

(دانلود فهرست بهای راه و باند 1400)

طبق توضیح فهرست‌بها این دستورالعمل، به‌صورت عمومی و برای استفاده در رشته‌های مختلف تهیه‌شده است، از این‌رو، در کارهای مربوط به هر رشته، باید به‌تناسب ماهیت و نیاز آن کار، مفاد این دستورالعمل مورد استفاده قرار گیرد.

طبق تعریف فهرست‌بها، تجهیز کارگاه عبارت از عملیات، اقدام‌ها و تدارکاتی است که باید به‌صورت موقت برای دوره اجرا انجام شود، تا آغاز و انجام دادن عملیات موضوع پیمان، طبق اسناد و مدارک پیمان، میسر شود.

تجهیز کارگاه

همچنین منظور از برچیدن کارگاه، عبارت از جمع‌آوری مصالح، تأسیسات و ساختمان‌های موقت، خارج کردن مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه، تسطیح، تمیز کردن و در صورت لزوم به شکل اول برگرداندن زمین‌ها و محل‌های تحویلی کارفرما، طبق نظر کارفرماست. که در پروژه‌های عمرانی این دو تعریف در کنار هم و با عنوان تجهیز و برچیدن کارگاه استفاده می‌شود. که گاهی به‌صورت مختصر فقط تجهیز کارگاه نامیده می‌شود.

تجهیز کارگاه چیست

 • ساختمان‌های پشتیبانی: به ساختمانی گفته می‌شود که برای پشتیبانی عملیات اجرایی، مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، مانند کارگاههای سرپوشیده، شامل کارگاههای تأسیساتی، آهنگری، نجاری، آرماتوربندی، باطری سازی، صافکاری، نقاشی، ساخت قطعات پیش‌ساخته و مانند آن، تعمیرگاه‌های سرپوشیده ماشین‌آلات، انبارهای سرپوشیده، انبار مواد منفجره، آزمایشگاه پیمانکار، اتاق محل ترانسفورماتورها و مولدهای برق، ایستگاه سوخت‌رسانی و…

تجهیز کارگاه چیست

 • ساختمان‌های عمومی: به ساختمانی گفته می‌شود که برای افراد مستقر در کارگاه و سرویس دادن به آن‌ها، مورداستفاده قرار گیرد، مانند دفاتر کار، نمازخانه، مهمانسرا، ساختمان‌های مسکونی، غذاخوری، آشپزخانه، نانوایی، فروشگاه، درمانگاه، رختشوی‌خانه، تلفنخانه، پارکینگ‌های سرپوشیده.
 • محوطه‌سازی: شامل خیابان‌بندی، سیستم جمع‌آوری و دفع آبهای سطحی و فاضلاب، ایجاد خاک‌ریز و کانالهای هدایت آب و تمهیدات دیگر برای حفاظت کارگاه در مقابل سیل، فضای سبز، انبارهای روباز، زمین‌های ورزشی، پارکینگ‌های روباز، حصارکشی، تأمین روشنایی محوطه، تأمین تجهیزات ایمنی و حفاظت و کارهای مشابه است.
 • ورودی کارگاه: محل یا محل‌هایی از کارگاه است که در آن، آب، برق، گاز و مخابرات موردنیاز اجرای کار، از سوی کارفرما تأمین و تحویل پیمانکار می‌شود. مشخصات ورودی کارگاه برای تأمین هر یک از نیازهای پیش‌گفته، در شرایط خصوصی پیمان تعیین می‌شود.
 • انبار کارگاه: محل یا محل‌هایی از کارگاه است که با توجه به طرح جانمایی تجهیز کارگاه، برای نگهداری و حفاظت مصالح و تجهیزات با رعایت دستورالعملهای مربوط، از آن‌ها استفاده می‌شود.

تأمین: منظور از تأمین در شرح ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه، فراهم کردن ساختمان‌ها، تأسیسات و ماشین‌آلات، به روش احداث یا نصب در کارگاه یا در اختیار گرفتن آن‌ها از امکانات موجود در محل، به‌صورت خرید خدمت یا اجاره و اقدام‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری از آن‌هاست.

انواع راهها در تجهیز کارگاه

 • راه دسترسی: راهی است که یکی از راه‌های موجود کشور را به کارگاه متصل کند.
 • راه‌های سرویس: راه‌هایی هستند که برای دستیابی به محل اجرای عملیات، احداث شود.
 • راه‌های ارتباطی: راه‌هایی هستند که معادن مصالح، منابع آب، محل قرضه، انبار مواد منفجره و مانند آن را، به‌طور مستقیم یا باواسطه راه‌های دیگر، به محل اجرای کار متصل می‌کنند.
 • راه انحرافی: راهی است، که برای تأمین تردد وسایل نقلیه عمومی، که قبلاً” از مسیر موجود انجام می‌شد اما به علت عملیات موضوع پیمان قطع شده است، احداث شود. هزینه احداث راه انحرافی در صورت لزوم مطابق با دستور کار ابلاغی به پیمانکار و احجام و مقادیر کار اجراشده بر اساس ردیف‌های فصل‌های مرتبط در فهرست‌بها محاسبه و پرداخت می‌شود. (مانند اجرای راه انحرافی در احداث پل‌ها و آبروها)

روش تهیه برآورد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه توسط مشاور

 • به‌منظور تهیه برآورد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، مهندس مشاور لازم است با نقشه‌ها، مشخصات فنی و حداقل فضاها و تسهیلات موردنیاز را قبل از مناقصه تهیه و ضمیمه این برآورد بنماید.
 • مهندس مشاور یا واحد تهیه‌کننده برآورد، باید با توجه به شرایط و نیاز هر کار و همچنین، روش انتخاب‌شده برای اجرای آن، اقتصادی‌ترین روش برای تجهیز کارگاه را تعیین و بر مبنای آن، هزینه‌های مربوط را طبق ردیف‌های پیش بینی شده در فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه این پیوست، برحسب قیمت‌های محل اجرای کار و بامنظور نمودن هزینه‌های بالاسری به‌صورت مقطوع برآورد کرده و در برابر ردیف‌های موردنظر، درج کند و چنانچه مشخصات ویژه‌ای برای تجهیز و برچیدن کارگاه لازم باشد، آن را در اسناد مناقصه و پیمان، پیش‌بینی کند. تجهیز کارگاه، صرفاً بر اساس ردیف‌های مندرج در این پیوست و جدول، برآورد و پرداخت می‌شود و اضافه کردن ردیف با هر عنوان ازجمله ستاره‌دار مجاز نمی‌باشد.
 • برای ساختمان‌هایی که احداث می‌شود، ارزش مصالح بازیافتی، از هزینه احداث کسر شده و حاصل، به‌عنوان برآورد آن‌ها منظور می‌شود. در مورد ساختمان‌های پیش‌ساخته، مانند کاروان‌ها و قطعات پیش‌ساخته ساختمان‌ها، مانند قابهای فلزی، هزینه حمل و نصب، استهلاک و سرمایه‌گذاری آن‌ها، در طول اجرای کار محاسبه‌شده و جزو برآورد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور می‌شود. در پیمان‌هایی که از چند رشته فهرست‌بهای واحد استفاده می‌شود، تنها یک فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه برای کل کار تهیه می‌شود.

در صورتی که در براورد مشکل دارید میتوانید از آموزش متره و برآورد استفاده نمایید و به راحتی هزینه ها را محاسبه و تقسیم کنید.

تجهیز کارگاه چیست

 • ساختمان‌ها، تأسیسات و راه‌هایی که در برآورد هزینه‌های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور می‌شود، به‌صورت موقت و برای دوره اجرا در نظر گرفته می‌شود. به‌منظور تقلیل هزینه‌های تجهیز کارگاه، با اولویت دادن به اجرای تأسیسات جنبی یا زیربنایی که در طرح برای دوره بهره‌برداری پیش‌بینی شده است و در دوره اجرا نیاز خواهد بود، از تأسیسات یادشده به‌عنوان تجهیز کارگاه استفاده شود و این موضوع در اسناد و مدارک پیمان درج شود. در این حالت هزینه آن‌ها با استفاده از فهرستهای بهای واحد رشته مربوط محاسبه و در برآورد هزینه اجرای کار منظور می‌شود. چنانچه برای تأمین آب، برق، گاز، مخابرات و راه‌های کارگاه یا تأمین ساختمان‌های مسکونی، اداری، پشتیبانی و عمومی یا سایر موارد، از تأسیسات جنبی یا زیربنایی که برای دوران بهره‌برداری از طرح پیش‌بینی می‌شود استفاده شود، با توجه به اینکه هزینه آن‌ها در ردیف‌های فصل‌های مربوط پیش‌بینی شده است، هزینه‌ای برای ایجاد تأسیسات یادشده در تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمی‌شود.
 • نحوه تأمین آب، برق، گاز و مخابرات کارگاه در دوره اجرا، باید در شرایط خصوصی پیمان، مشخص شود. چنانچه برای انتقال آب، برق، گاز و برقراری ارتباط مخابراتی، از شبکه سراسری یا محلی تا ورودی کارگاه، لوله‌کشی، کانال‌کشی و کابل‌کشی، براي دوره اجرا لازم باشد، باید چگونگی انجام دادن آن در شرایط خصوصی پیمان، پیش‌بینی شود.
بخوانید  طراحی قوس های قائم (فصل 4 قسمت 7)

تعهدات کارفرما در تجهیز و برچیدن کارگاه

 • کارفرما با توجه به روش پیش‌بینی شده در اسناد ومدارک پیمان برای تأمین آب، برق، گاز و مخابرات، پیمانکار را به دستگاههای اجرایی و سازمان‌های دولتی برای گرفتن انشعاب آب، برق، گاز و تلفن و یا گرفتن مجوز احداث چاه عمیق یا نیمه عمیق و موارد مشابه، برای استفاده موقت در دوره ساختمان، معرفی می‌کند.
 • چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد تدارک برق‌رسانی تا ورودی کارگاه را به عهده بگیرد، که کارهای آن، شامل نصب ترانسفورماتور و متعلقات آن، کابل‌کشی از برق شبکه تا ورودی کارگاه، پرداخت تعرفه‌های ثابت برق (دیماند) و هزینه‌های انشعاب و اشتراک برق و سایر کارهای مشابه است، تعهدات کارفرما در این زمینه، به‌طور مشخص در شرایط خصوصی پیمان درج می‌شود و هزینه‌ای از این بابت در تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور نمی‌شود. چنانچه تدارک برق‌رسانی تا ورودی کارگاه به عهده کارفرما نباشد، هزینه آن برآورد و پس از کسر هزینه‌های قابل‌برگشت در پایان کار، باقیمانده جزو هزینه‌های تجهیز و برچیدن کارگاه پیش‌بینی می‌شود.

تجهیز کارگاه در راهسازی

 • درصورتی‌که کارفرما در نظر دارد تأمین آب‌رسانی تا ورودی کارگاه یا احداث چاه آب را به عهده بگیرد، در حالت استفاده از شبکه عمومی آب که کارهای آن، شامل اجرای خط انتقال آب از شبکه تا ورودی کارگاه، پرداخت هزینه‌های اشتراک و انشعاب آب و سایر کارهای مشابه است، یا احداث چاه عمیق یا نیمه عمیق و پرداخت هزینه‌های برداشت آب، تعهدات کارفرما در این زمینه، در اسناد ومدارک پیمان درج می‌شود و هزینه‌ای از این بابت در تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمی‌شود. چنانچه تدارک آب‌رسانی تا ورودی کارگاه یا احداث چاه آب، به عهده کارفرما نباشد، هزینه آن پس از کسر هزینه‌های قابل‌برگشت در پایان کار، جزو هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور می‌شود.
 • چنانچه برای دسترسی به کارگاه در دوره اجرا نیاز به راه دسترسی باشد، باید چگونگی احداث آن در شرایط خصوصی پیمان پیش‌بینی شود. درصورتی‌که بر اساس اسناد و مدارک پیمان احداث راه دسترسی به عهده کارفرما باشد، هزینه‌ای از این بابت در ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمی‌شود. در حالتی که احداث راه دسترسی به عهده کارفرما نباشد، هزینه آن با استفاده از فهرست‌بهای واحد پایه رشته راه، راه‌آهن و باند فرودگاه و راه‌آهن محاسبه و به‌صورت مقطوع در برآورد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه پیش‌بینی می‌شود.
 • باوجود این‌که طبق شرایط عمومی پیمان، تأمین زمین برای تجهیز کارگاه به عهده کارفرماست، چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد تمام یا قسمتی از زمین تجهیز کارگاه توسط پیمانکار تأمین شود، باید تأمین زمین از سوی پیمانکار را در شرایط خصوصی پیمان پیش‌بینی کرده و هزینه اجاره آن را جزو برآورد هزینه‌های تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور کند.
 • به‌استثنای تعهداتی که در این فهرست‌بها و شرایط عمومی پیمان در مورد تجهیز کارگاه به عهده کارفرماست گذاشته‌شده است، هر نوع تسهیلات دیگری که کارفرما در نظر دارد برای تجهیز کارگاه در اختیار پیمانکار قرار دهد، باید آن را در شرایط خصوصی پیمان پیش‌بینی کند.
 • تعهدات کارفرما درزمینه تجهیز و برچیدن کارگاه، در حدی که در اسناد و مدارک پیمان پیش‌بینی شده است، انجام می‌شود. تجهیز مازاد بر موارد یا مبالغ پیش‌بینی شده در پیمان که موردنیاز انجام کار است، به هزینه پیمانکار است و پرداخت اضافی از این بابت، انجام نمی‌شود. چنانچه طبق شرایط عمومی پیمان، مبلغ پیمان افزایش پیدا کند، مبلغ مقطوع تجهیز و برچیدن کارگاه تغییر نمی‌کند و هزینه تجهیز اضافی، تنها برای قیمت جدید (موضوع تبصره بند 2 دستورالعمل نحوه استفاده از قیمت‌های پایه در تعیین قیمت جدید)، قابل پرداخت است.

تجهیز کارگاه در پیمان‌هایی که مشمول خاتمه یا فسخ می‌شوند

 • در پیمان‌هایی که مشمول خاتمه یا فسخ می‌شوند، ارزش مصالح بازیافتی ساختمان‌های احداث‌شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به میزان تجهیز انجام‌شده و سایر شرایط مربوط، بین کارفرما و پیمانکار توافق می‌شود.

چه هزینه‌هایی در تجهیز کارگاه پرداخت نمی‌شود؟

 • هزینه تجهیز کارگاه‌هایی مانند تأسیسات، آهنگری، نجاری، آرماتوربندی و ساخت قطعات پیش‌ساخته ، در بهای واحد ردیف‌های فصل‌های مربوط، محاسبه شده است و از این بابت، در ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه، هزینه‌ای منظور نمی‌شود.
 • هزینه تجهیز تعمیرگاههای ماشین‌آلات در هزینه ساعتی ماشین‌آلات، در ردیف‌های فصل‌های مربوط در نظر گرفته‌شده است و از این بابت، هزینه‌ای در ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمی‌شود.
 • هزینه آب و برق مصرفی برای اجرای کار، در بهای واحد ردیف‌ها در فصل‌های مربوط، محاسبه شده است و از این بابت، هزینه‌ای در ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور نمی‌شود.
 • هزینه غذای کارمندان پیمانکار در کارگاه، در هزینه بالاسری (هزینه‌های مستمر کارگاه) پیش‌بینی شده است. در کارهایی که لازم است پیمانکار هزینه یا کمک‌هزینه‌هایی برای تأمین غذای کارگران پرداخت کند، این هزینه جزو هزینه‌های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور می‌شود.
 • در کارهایی که تأمین غذای کارمندان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، در کارگاه ضروری است، شمار استفاده کننده از غذا، در شرایط خصوصی پیمان تعیین می‌شود، و هزینه آن به‌طور مقطوع برآورد و جزو هزینه‌های تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور می‌شود.
 • پیش‌بینی هزینه تأمین وسیله نقلیه مورد نیاز کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه توسط پیمانکار، در برآورد هزینه اجرای کار مجاز نیست.
 • هزینه راه‌های انحرافی، جزو ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمی‌شود. حجم عملیات مربوط به راه‌های انحرافی، بر اساس فهرست‌بهای پایه رشته راه، راه‌آهن و باند فرودگاه، محاسبه شده و مقادیر آن در فهرست‌بها و مقادیر کار، منظور و برآورد می‌شود.
 • نقشه و مشخصات ساختمان‌های دفاتر و محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، در اسناد مناقصه درج‌شده، و هزینه اجرای آن‌ها، با توجه به نقشه‌های اجرایی و مشخصات تعیین‌شده، به‌صورت مقطوع برآورد و جزو هزینه‌های تجهیز و برچیند کارگاه، منظور می‌شود.
 • پیمانکار، موظف است به هزینه خود، ساختمان‌ها و تأسیسات موقت کارگاه را که برای تجهیز کارگاه احداث می‌کند، در برابر حوادث اتفاقی، مانند آتش‌سوزی و سیل، بیمه کند.
بخوانید  برآورد تقریبی قیمت پروژه های راهسازی

تجهیز کارگاه

 • هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، در صورت تأمین هر یک از ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه، با توجه به مفاد بند 4، تا سقف مبلغ پیش‌بینی شده در ردیف‌های مربوط، پرداخت می‌شود.
 • ساختمان‌ها و تأسیسات مربوط به تجهیز کارگاه که در زمین‌های تحویلی کارفرما احداث شده است، باید پس از انجام کار برچیده شوند. تجهیزات، و مصالح بازیافتی تجهیز کارگاه (به‌استثنای تجهیز انجام‌شده توسط کارفرما)، متعلق به پیمانکار است. به‌جز ساختمان‌ها و قطعات پیش‌ساخته، چنانچه ساختمان‌ها و تأسیسات تجهیز کارگاه که توسط پیمانکار در زمین کارفرما احداث شده است، موردنیاز کارفرما باشد، بهای مصالح بازیافتی آن‌ها، بر اساس نرخ متعارف روز با توافق دو طرف تعیین و با پرداخت وجه آن به پیمانکار، ساختمان‌ها و تأسیسات یادشده، به کارفرما واگذار می‌شود.

حداکثر مقدار هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه

 • جمع مبالغ مقطوع هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، بدون احتساب هزینه‌های مربوط به ردیف‌های 420301 تا 420303 و 421001 تا 421104 و 420104 و ردیفهای مربوط به انجام آزمایش‌ها توسط پیمانکار، فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه، (که خود این ردیف‌ها به‌صورت مقطوع منظور می‌شوند) نباید از میزان تعیین‌شده در زیر بیشتر شود. درصورتی‌که در موارد استثنایی، این هزینه از حد تعیین‌شده، بیشتر باشد، هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، باید قبل از انجام مناقصه یا ارجاع کار به‌صورت ترک مناقصه، به تصویب شورای عالی فنی برسد.
 • کارهای مربوط به فهرست‌های پایه رشته ابنیه، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، راه، راه‌آهن و باند فرودگاه، راهداری، آب‌رسانی روستایی، آبخیزداري و منابع طبیعی، خطوط انتقال آب، شبکه توزیع آب و شبکه جمع‌آوری فاضلاب به میزان 4 درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای کار بدون هزینه‌های تجهیز و برچیدن کارگاه.
 • کارهای مربوط به فهرست‌های پایه رشته آبیاری تحت‌فشار و آبیاری و زهکشی، به میزان 5 درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای کار بدون هزینه‌های تجهیز و برچیدن کارگاه.
 • در کارهایی که برای برآورد هزینه اجرای آن‌ها بیش از یک رشته فهرست‌بها استفاده می‌شود، هرگاه حد مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه رشته‌های به‌کاررفته که طبق بندهای 2-17-1 و 2-17-2، تعیین می‌شود، یکسان نباشد، عددی بین 4 درصد تا 5 درصد به‌تناسب مبلغ برآورد مربوط به هریک از رشته‌ها محاسبه می‌شود.

شاید مفید باشد: متره و براورد روکش آسفالت

زمان‌بندی تجهیز کارگاه

 • پیمانکار موظف است بی‌درنگ پس از تحویل کارگاه، با توجه به فهرست تعیین‌شده برای تجهیز، طرح جانمایی تجهیز کارگاه را تهیه‌کرده و پس از تأیید مهندس مشاور، آن را مبنای تجهیز کارگاه قرار دهد.
 • پیمانکار موظف است عملیات تجهیز کارگاه را، در مدت‌زمان تعیین‌شده برای تجهیز کارگاه، با توجه به شرایط منطقه، در چارچوب الزامات تعیین‌شده در اسناد و مدارک پیمان به انجام برساند. در مواردی که مشخصات فنی اجرایی ویژه‌ای، برای عملیات تجهیز و برچیدن کارگاه در اسناد و مدارک پیمان درج شده باشد، پیمانکار ملزم به رعایت آن است.

نحوه پرداخت تجهیز و برچیدن کارگاه

 • هزینه هر یک از ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه، به‌تناسب پیشرفت عملیات مربوط به همان ردیف تجهیز و برچیدن کارگاه، محاسبه‌شده و در صورت‌وضعیت‌ها درج می‌شود.
 • هزینه ردیف‌هایی که تأمین آن‌ها به‌صورت خرید خدمت یا اجاره انجام می‌شود، چنانچه مربوط به بخشی از کار باشد، به‌تناسب پیشرفت آن بخش از کار محاسبه می‌شود و درصورتی که به کل کار مربوط شود، به‌تناسب پیشرفت عملیات موضوع پیمان، محاسبه و پرداخت می‌شود.
 • هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهادی پیمانکار، در صورت‌وضعیت‌ها منظور می‌شود.
 • هزینه برچیدن کارگاه، پس از اتمام عملیات و برچیدن کارگاه، در صورت‌وضعیت منظور و پرداخت می‌شود.
 • در صورت درخواست واحد تهیه‌کننده برآورد و یا مهندس مشاور، قبل از برگزاری مناقصه و تأیید کارفرما، هزینه‌های مربوط به مهندس مشاور در ردیف‌های 420301 تا 420304، درج نمی‌شود و در این حالت بر اساس ضوابط بخشنامه نظارت، هزینه‌های مربوط، جداگانه به مشاور پرداخت می‌شود.
 • ردیف‌های شماره 421401 تا 421403 به‌تناسب پیشرفت فیزیکی عملیات مربوط و در صورت تأمین شدن الزامات پنج‌گانه مندرج در پیوست شماره 5 ضابطه شماره 773 با عنوان “دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده” قابل پرداخت است.

تجهیز و برچیدن کارگاه کار جدید

 • چنانچه طبق شرایط عمومی پیمان، مبلغ پیمان افزایش پیدا کند، مبلغ مقطوع تجهیز و برچیدن کارگاه تغییر نمی‌کند و هزینه تجهیز اضافی ، تنها برای قیمت جدید (موضوع تبصره بند 2 دستورالعمل نحوه استفاده از قیمت‌های پایه در تعیین قیمت جدید)، قابل پرداخت است.
 • تبصره 2) چنانچه برای اجرای کارهای موضوع این پیوست، تجهیزات جدید و درنتیجه تجهیز کارگاه اضافی نسبت به تجهیز کارگاه پیش‌بینی‌شده در اسناد و مدارک پیمان نیاز باشد، در مورد اقلام اضافی تجهیز و هزینه آن‌ها، با پیمانکار توافق می‌شود. مبلغ تجهیز و برچیدن اضافی، حداکثر تا 25 درصد مبلغ مقطوع تجهیز و برچیدن کارگاه پیمان می‌تواند توافق شود.

تعدیل تجهیز و برچیدن کارگاه

 • طبق توضیحات بند 5 بخشنامه شاخص‌های تعدیل مربوط به دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1399، برای تعدیل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه در پیمان‌های منعقده و همچنین پیمان‌هایی که پس از تاریخ این بخشنامه منعقد خواهد شد، میانگین شاخص رشته‌ای فهرست‌بهای واحد پایه منضم به پیمان و فهرست‌بهای واحد پایه ابنیه، ملاک عمل خواهد بود. در پیمان‌هایی که بیش از یک فهرست پایه مبنای تهیه برآورد باشد، شاخص رشته‌ای فهرستی که بالاترین برآورد را دارا است، مورداستفاده در رابطه بالا خواهد بود.


به این مطلب امتیاز بدید :
4.7/5 - (4 امتیاز)

مقالات مرتبط

دیدگاه

1 نظر تاکنون ارسال شده است
 1. سپاس از مطلب جامع و کاملتون
  سرافراز باشید