تنظیم و رسیدگی به تفاوت بهای قیر | مابه التفاوت قیر

تنظیم و رسیدگی به تفاوت بهای قیر | مابه التفاوت قیر

همان‌گونه که در آموزش صورت‌وضعیت تعدیل در پروژه راه‌سازی توضیح داده شد برای جبران اثرات ناشی از افزایش قیمت و تورم، کارکردهای پیمانکاران با استفاده از شاخص‌های ابلاغی که هر سه ماهه اعلام می‌شد تعدیل می‌گردد. اما برای قیر طبق چیزی که در شاخص‌های پیوست 3 بخش‌نامه ذکرشده است تغییرات دستمزد نیروی انسانی، کرایه ماشین‌آلات، هزینه حمل‌ونقل و نـرخ تمام مصالح در دوره‌های مربوط منظور شده است و هیچ‌گونه تفاوت بهای مصالح به‌جز قیر در کارهای آسـفالتی فهرست‌های بهای واحد پایه راه، راه‌آهن و باند فرودگاه و راهداری به آنها تعلق نمی‌گیرد.

همچنین از تاریخ 01/01/1397 در شاخص‌های تعدیل کارهای آسفالتی در فهرست‌های بهای واحد پایه رشته‌های راه، راه‌آهن و باند فرودگاه و راهداری، تغییرات بهای قیر لحاظ نمی‌شود و تفاوت بهای قیر به‌طور جداگانه اعمال می‌گردد. نحوه محاسبه تعدیل و مابه‌التفاوت بهای قیر و کسر بهای قیرهای تحویلی مطابق مندرجات  نحوه محاسبه مابه‌التفاوت قیر در کارهای آسفالتی رشته‌های راه، راه‌آهن و باند فرودگاه و راهداری، پیوست این بخشنامه می‌باشد.

 بخشنامه‌های محاسبه مابه التفاوت قیر

برای محاسبه مابه‌التفاوت بهای قیر از دو بخشنامه دستورالعمل نحوه محاسبه بهای قیر به شماره 7135/100 و بخش‌نامه شاخص‌های تعدیل آحاد بها استفاده خواهیم کرد.

بخوانید  تعریض مسیر در نقشه برداری (فصل 3 قسمت 7)

مابه التفاوت قیر به چه‌کارهایی تعلق می‌گیرد؟

با توجه به تبصره ماده 5 بخش نامه 7135 برای قیرهای مصرفی در کارهایی به جز کارهای آسفالتی مانند عایق کاری یا قیراندود کردن، تفاوت بهای قیر در شاخص‌های تعدیل منظور شده است و پرداخت دیگری صورت نمیگیرد.

محاسبه مابه التفاوت قیر

تفاوت بهای قیر طبق بخشنامه 7135 از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

F مبلغ تفاوت بهای قیر

A بهای قیر در زمان ورود به کارگاه، بر اساس جدول شماره 1 یا فاکتور خرید از بورس فرآورده‌های نفتی (هرکدام که کمتر باشد.)

نکته1: طبق نحوه محاسبه ما به التفات بهای قیر در کارهای آسفالتی رشته‌های راه‌آهن و باند و راهداری که به پیوست شاخص‌های تعدیل سه ماهه منتشر می‌شود، برای پارامتر A نرخ مندرج در جدول شماره 1 منظور می‌شود و کمترین مقدار نرخ قیر مندرج در جدول شماره 1 و نرخ فاکتور ملاک عمل قرار نمی‌گیرد.

B  بهای قیر در ماه سوم دوره سه ماهه شاخص مبنای پیمان بر اساس جدول شماره 1

نکته 2: دقت داشته باشید در محاسبه تفاوت بهای قیر، برای ماه‌هایی که بهای قیر در زمان ورود به کارگاه (A) کمتر از بهای آن در دوره مبنا (B) باشد، ضریب 1.14 گفته‌شده در فرمول بالا، اعمال نمی‌شود. همچنین در طرح‌های غیر عمرانی در محاسبه تفاوت بهای قیر به‌جای ضریب،1.14 ضریب 1.22 در رابطه جایگزین می‌شود.

V  مقدار قیر مصرف‌شده برحسب کیلوگرم که با توجه به طرح اختلاط آزمایشگاهی و وزن مخصوص مخلوط آسفالتی و اعمال 5 درصد افت و ریز محاسبه می‌شود.

بخوانید  طراحی قوس های قائم (فصل 4 قسمت 7)

نکته3: تا زمان ابلاغ شاخص‌های تعدیل و نرخ قیـر، بـرای محاسـبه علی‌الحساب تفـاوت بهـای قیـر، 95 درصد متوسط بهای قیر در بورس فراورده‌های نفتـی یـا نـرخ فـاکتور خریـد قیـر از بـورس هرکدام کمتر باشد اعمال می‌شود.

نکته4: بعد از تاریخ 01/01/1397، بهای اعلام‌شده برای قیر خالص به‌جای قیر 70/60 استفاده می‌شود.

آموزش محاسبه مابه التفاوت قیر

قسمت اول


 

قسمت دوم


 

قسمت سوم


 

قسمت چهارم


 

دانلود آخرین بخشنامه مابه التفاوت قیر

برای دانلود آخرین بخشنامه مابه التفاوت قیر روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود بخش نامه مابه التفاوت بهای قیر

مابه‌ التفاوت قیرهای امولسیونی

طبق پیوست سوم بخشنامه شاخص‌های قطعی تعدیل آحاد بها، در انواع قیرهای امولسیونی که در جدول شماره 1 برای آن قیمت ابتدایی  B، قیمت دوره کارکرد A یا هیچ‌کدام اعلام‌نشده باشد، ابتدا بهادر ماه فاقد قیمت طبق رابطه مندرج در بخش‌نامه تعیین‌شده و سپس مابه‌ التفاوت بهای آن، بر اساس بخشنامه شماره 7135 محاسبه و مبنای تعیین تفاوت بهای قیرهای امولسیونی قرار می‌گیرد.

 

دانلود رایگان فایل اکسل محاسبه مابه‌ التفاوت قیر

در انتها یک نمونه فایل اکسل محاسبه مابه التفاوت که در آموزش توضیح داده شده است جهت دانلود در اختیارتان قرار میگیرد.

دانلود فایل اکسل محاسبه مابه التفاوت قیربه این مطلب امتیاز بدید :
5/5 - (4 امتیاز)

مقالات مرتبط

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است