خط توزیع و سطح تعادل در راهسازی

خط توزیع و سطح تعادل در راهسازی

خط توزیع و سطح تعادل یکی از مباحث مهم در بحث راهسازی حجم عملیات خاکی می باشد حجم عملیات خاکی بر روی هزینه تمام شده طرح اثر مستقیم دارد یکی از مباحثی که میتوان از طریق آن به مدیریت صحیح احجام عملیات خاکی پرداخت آشنایی در مورد منحنی بروکنر و به‌طور مهم خط پخش و یا خط توزیع می باشد قبلاً در یک مقاله به صورت جداگانه در مورد منحنی بروکنر صحبت کردیم در این مقاله به تعریف خطوط اساس و توزیع و یا همان خط پخش می پردازیم توانایی در انتخاب خط توزیع و پخش مناسب می‌تواند سبب کاهش حجم عملیات خاکی و در نهایت صرفه‌جویی در هزینه‌های طرح شود

خط توزیع و سطح تعادل

خط اساس و خط پایان

قبل از اینکه به تعریف خط توزیع بپردازیم باید خط اساس و خط پایان را تعریف کنید

خط اساس خطی افقی است که از اولین نقطه منحنی بروکنر میگذرد پس با توجه به اینکه اولین نقطه مبدا مختصات است محور اساس همان محور افقی می‌باشد به خط اساس خط مبنا و خط پایه نیز می گویند

خط پایان خط افقی است  که از آخرین نقطه منحنی بروکنر می گذرد اگر آخرین نقطه منحنی بروکنر بر محور افق واقع شده باشد خط پایان بر خط اساس منطبق میشود

بخوانید  آشنایی با روسازی آسفالتی

 

 تعریف خط توزیع

خط توزیع خطی افقی است که ممکن است تک قطعه و یا چند قطعه باشد و بیانگر تصمیم ما در خصوص نحوه تامین خاک های مورد نیاز در خاکریزی و همچنین نشان دهنده برنامه ما در قبال خاک های به دست آمده از خاکبرداری می باشد به خط توزیع چند قطعه یا منفصل خط توزیع پله ای نیز می گویند نام دیگر خط توزیع خط پخش است هر اندازه خط توزیع بهتر انتخاب شود نیاز ما به قرضه و دپو کمتر شده و هزینه حمل خاک نیز کمتر می گردد و خط توزیع بهینه خط توزیعی است که نیاز به قرضه و دپو را حداقل ساخته یعنی حداکثر استفاده از خاک های به دست آمده از انجام خاکبرداری را در احجام خاکریزی موردنظر بنماید و همچنین هزینه حمل خاک را به حداقل مقدار ممکن برساند

خط توزیع

بنابراین ما برای یک منحنی بروکنر می‌توانیم خط توزیع های متفاوتی رسم کنیم که هر کدام بیانگر نوعی متفاوت از تصمیم گیری در قبال چگونگی جابجایی خاک می باشد با رسم یک خط توزیع معمولاً یک یا چند سطح تعادل به وجود می‌آید هر سطح تعادل الزاما سطح محصور شده به منحنی بروکنر و خط توزیع است یعنی محیط پیرامون آن را فقط و فقط منحنی بروکنر و خط توزیع باید تشکیل دهند در هر سطح تعادل و حجم متعادل خاکریزی و خاکبرداری معرفی می‌شوند که حجم خاکبرداری نشان داده شده حجم خاکریزی معادل خود را پوشش میدهد

بخوانید  طراحی خط پروژه در سیویل تری دی (فصل 4 قسمت 5)

اگر در یک منحنی بروکنر خط پایان بر اساس منطبق باشد این پتانسیل وجود دارد که نیاز به قرضه و دپو صفر شود تحقق این امر در گروه انتخاب خط توزیع بهینه است

با توجه به اینکه یکی از اهداف مبحث منحنی بروکنر حداقل ساختن نیاز به قرضه و دپو است یکی از نشانه‌های خط توزیع بهینه این است که با انتخاب آن یا هیچ نیازی به قرضه یا دپو نباشد و یا در غیر این صورت نیاز فقط به دپو یا قرضه نشان داده شود به عبارت دیگر اگر با انتخاب یک خط توزیع مشاهده گردید که هم به قرضه و حمل پول نیاز است می توان نتیجه گرفت که آن خط توزیع بهینه نیست

 

 سطح تعادل در راهسازیبه این مطلب امتیاز بدید :
5/5 - (6 امتیاز)

مقالات مرتبط

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است