منحنی بروکنر چیست ؟

منحنی بروکنر چیست ؟

منحنی بروکنر که بعضاً با عنوان دیاگرام توده به آن اشاره می شود پس از اتمام محاسبه احجام خاکریزی و خاکبرداری مطرح گردیده و تأثیری بر مقدار عملیات خاکی و کم و زیاد کردن آن ندارد .

هدف از بحث منحنی بروکنر و مباحثی نظیر آن ازجمله دیاگرام لالان یا منحنی لالان بیشترین استفاده ممکن از خاک های به دست آمده از خاکبرداری در احجام خاکریزی موردنیاز و در نتیجه به حداقل رساندن نیاز به قرضه و دپو و همچنین به حداقل رساندن هزینه های حمل خاک می باشد .

هدف ایجاد بیشترین تعادل ممکن میان انجام خاکبرداری و خاکریزی زمانی قابل طرح است که خاک های به دست آمده از خاک برداری از حداقل خصوصیات فنی لازم برخوردار بوده و برای کاربرد در خاکریزی مناسب باشد بنابراین نیاز داریم تا حالت های سه گانه خاک را بیشتر بشناسیم

بخوانید  آبخیزها

حالات سه گانه خاک

هر خاکی به طور کلی از سه حالت فیزیکی مختلف برخوردار است :

حالت اول خاک حالت بکر و طبیعی آن بوده که به آن خاک دست نخورده نیز می گویند .

حالت دوم خاک زمانی است که خاک حالت اول حفاری شده و بیرون ریخته شود که به این حالت از خاک دست خورده شده و یا خاک سست می‌گویند .

زمانی که این خاک سست را در محل مورد نیاز برای خاکریزی ریخته و آن را کاملا متراکم می کنند خاک حالت سوم به دست می‌آید که آن را خاک متراکم شده می نامند .

ترسیم منحنی بروکنر

برای ترسیم منحنی بروکنر ابتدا برای تمام مقاطع عرضی احجام عملیات خاکی محاسبه می گردد مقادیر خاکبرداری و خاکریزی در تمام کیلومترها با کیلومتراژ بعدی جمع گردیده و میزان تجمعی خاکبرداری و خاکریزی تا هر کیلومتر به دست می‌آید .
این مقدار تجمعی تا هر کیلومتر را از هم کم می نماییم و تفاوت بین خاکبرداری و خاکریزی تا هر کیلومتراژ به دست می آید .

بخوانید  ژیزمان درنقشه برداری

اکنون در جدول عملیات خاکی یک ستون برای کیلومتراژ داریم و یک ستون دیگر نیز برای تفاوت بین خاکبرداری و خاکریزی تجمعی .
حال می توانیم یک دستگاه مختصاتی ترسیم کنیم و بعد از آن ستون کیلومترها در محور افقی و ستون عمودی برای مقادیر احجام قرار داده شود یک منحنی از تعداد زیادی نقاط تشکیل میشود بنابراین هر چقدر تعداد کیلومتر ها و مقادیر احجام بیشتر باشد می‌توانیم یک منحنی نرم تر و نزدیک تر به واقعیت داشته باشیم پس شروع می‌کنیم به مشخص کردن نقاط با مولفه های کیلومتر و احجام این نقاط را به همدیگر متصل می کنیم این یک منحنی بروکنر است

 به این مطلب امتیاز بدید :
4.5/5 - (10 امتیاز)

مقالات مرتبط

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است