طبقه بندی راه ها بر اساس نشریه 415

طبقه بندی راه ها بر اساس نشریه 415

راههای کشور از نظر موقعیت توپوگرافی در آیین نامه طرح هندسی راه ها که از سوی وزارت راه و ترابری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با شماره نشریه 415 انتشار یافته است به شرح زیر طبقه بندی شده است

 راه هموار دشتی

زمین محدوده راه هموار و یا دشت است . شیب عرضی خط بزرگترین شیب محدوده و شیب طولی راه حداکثر به ۳ درصد می رسد . راه دارای خاکریزهای به بلندی تا دو و نیم متر و گاهی برش های کم عمق می باشد

 راه تپه ماهوری

زمین محدوده عبور پستی و بلندی ملایمی دارد خط بزرگترین شیب عموماً دارای ۳ تا ۷ درصد است خاکریزها گاهی از دو و نیم متر نیز تجاوز می‌کند و عمق برش ها معمولا کمتر از ۹ متر است . شیب طولی راه عموماً از حداکثر مجاز کمتر است

 راه کوهستانی

راه از دامنه ی کوه های بلند و دره های گود می‌گذرد و گاهی دارای برش های عمیق و پلهای بزرگ یا خاکریزهای بلند است شیب طولی راه در مورد های متعدد و در طول های قابل ملاحظه به حداکثر مجاز می‌رسد

بخوانید  اصطلاحات مهم راهسازی

 راه هموار تپه ماهوری یا کوهستانی با مانع

اگر در محدوده عبور راه موانعی از قبیل مرداب شالیزار و جنگل وجود داشته باشد بسته به مورد راه از طبقه هموار با مانع یا تپه ماهوری با مانع و یا کوهستانی با مانع خواهد بود

درجه بندی راه ها در نشریه 415

درجه بندی راه ها در نشریه 415

در نشریه شماره 415 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور راه ها بسته به اهمیت مورد نظر آنها در شبکه راهها به شرح زیر درجه بندی شده است

 آزادراه

راهی با روسازی آسفالتی یا بتنی برای عبور سریع وسایل موتوری با حداقل چهار خط عبور که مسیرهای رفت و برگشت آن از هم جدا شده و بدون تقاطع و بدون دسترسی از حاشیه و ممنوعیت عبور پیاده دوچرخه و سایر وسایل غیر موتوری و با ورود و خروج با زاویه کم و گاه ممنوعیت تمام یا بخشی از وسایل نقلیه تجاری آزاد راه خوانده می شود دسترسی به آزادراه از حاشیه راه ممنوع و به این ترتیب ارتباط سریع بین دو نقطه بدون ایجاد مزاحمت از حاشیه مسیر ایجاد می‌شود آزادراه می‌توانند دو چهار و یا هشت خطه باشد

 بزرگراه

مانند آزادراه است اما در موارد محدود دسترسی به آن از محل های خاص امکان پذیر است

بخوانید  ترسیم مقطع عرضی نامنظم در کریدور

 راه اصلی

اهی است با روسازی آسفالتی یا بتنی که برای وسایل نقلیه موتوری و به‌ندرت وسایل نقلیه غیر موتوری و پیاده در نظر گرفته می شود و بخشی از شبکه سراسری و ملی راه است . راه اصلی در بسیاری از حالت ها به صورت دو خطه دو طرفه عمل می کند . اما در مورد هایی می تواند به چهار خط و یا شش خطه پیوسته یا ناپیوسته توسعه یابد . تقاطع ها معمولا همسطح است دسترسی به راههای اصلی از حاشیه راه بدون مانع است اما در شرایط خاص می‌توان محدودیت‌هایی اعمال کرد که ارتباط با راه اصلی مانند بزرگراه تنها از محل های ویژه امکان پذیر باشد

 راه فرعی

راه فرعی عموماً به صورت دو خطه دو طرفه عمل می کند انواع راه های فرعی به دو گروه تقسیم می شود

راه فرعی درجه یک با حداقل دو خط عبور با سواره رو روسازی شده به پهنای سه متر و یا بیشتر برای هر خط عبور به اضافه شانه های دو طرف

راه فرعی درجه دو با دو خط عبور و سوار روی شنی و پهنای بیش از پنج به اضافه شانه های دو طرف

راه روستایی

نقش این راه تامین ارتباط کاملا محلی و محدود بین روستاها یا اتصال روستاها به راه‌های فرعی و گاه اصلی است

طبقه بندی راه ها بر اساس نشریه 415

برچسب ها  :


به این مطلب امتیاز بدید :
5/5 - (3 امتیاز)

مقالات مرتبط

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است