محاسبه زاویه حامل و ژیزمان در ماشین حساب کاسیو fx-4800P

محاسبه زاویه حامل و ژیزمان در ماشین حساب کاسیو fx-4800P

در این مطلب کد های محاسبه زاویه حامل و ژیزمان در ماشین حساب کاسیو fx-4800P را اماده کردیم این کد یک تمرین خوب برای یادگیری برنامه نویسی در ماشین حساب است.

برنامه نویسی برای ماشین حساب کاسیو fx-4800P

پیش نیاز آشنایی با:

  • استفاده از Lbl و Goto و نحوه پرش بین جملات یک برنامه
  • ایجاد شرط و ساختارهای تصمیم گیری در جریان برنامه
  • عملگرهای مقایسه ای >=<
  • نحوه نوشتن Syntax های

محاسبه زاویه حامل و ژیزمان

این برنامه مختصات نقاط A و B را از کاربر دریافت و زاویه حامل (B) و ژیزمان (G) امتداد AB را به درجه محاسبه می کند.

"GISEMENT A ⇒ B"↓
"UNIT:DEG"↓
U"XA"↓
V"YA"↓
X"XB"↓
Y"YB"↓
E=X-U:F=Y-V:↓
F=0⇒B=90:Goto 0:≠⇒B=tan-1(Abs(E÷F)):↓
Lbl 0:E≥0⇒Goto 1:≠⇒Goto 2↓
Lbl 1:F≥0⇒G=B:Goto 3:≠⇒G=180-B:Goto 3↓
Lbl 2:F≤0⇒G=180+B:Goto 3:≠⇒G=360-B:Goto 3↓
Lbl 3↓
"BEARING":B◢
"GISEMENT":G

 

برچسب ها  :


به این مطلب امتیاز بدید :
5/5 - (12 امتیاز)

مقالات مرتبط

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است