انواع شمال در نقشه برداری

انواع شمال در نقشه برداری

در این مقاله ما قصد داریم انواع شمال در نقشه برداری (حقیقی،مغناطیسی،قراردادی،شبکه) را برای شما شرح دهیم، محور شمال را که در نظر می گیریم به عنوان یک راستای مبنا به جهت پروژه های مختلف نقشه برداری کاربرد بسزایی دارد، که در ادامه کاربرد هر کدام از این شمال ها را بررسی خواهیم کرد.

شمال جغرافیایی یا حقیقی

یک نمونه از انواع شمال در نقشه برداری شمال حقیقی یا جغرافیایی این است که اگر ما در نقطه مفروض (A) ایستاده ایم و از همان نقطه خطی را به سمت قطب شمال وصل کنیم که البته به دلیل کروی بودن یا بیضوی بودن زمین این خط، به قوس تبدیل می شود.راستای این قوس که ما بدست می آوریم از نصف النهار است که از نقطه مفروض (A) رد می شود و به قطب شمال می رسد.

بخوانید  مشخصات ایستگاه ها در نقشه برداری

که این محوری را که ما بدست می آوریم در اصطلاح به آن شمال حقیقی یا جغرافیایی می گویند.

 

آزیموت جغرافیایی – TN) TURE NORTH)

در ابتدا باید تعریفی از ازیموت داشته باشیم (زاویه افقی یک امتداد مفرض (AB) با امتداد شمال که گرا یا ازیموت نامیده می شود). ازیموت حقیقی امتداد مفروض (AB) عبارت است از زاویه دو وجهی بین صفحه مماس بر نصف النهار نقطه A و صفحه مماس بر قوس AB در نقطه A است.

شروع این زاویه، امتداد شمال و در جهت ساعتگرد است، تغییرات گرای حقیقی بین صفر و 360 درجه است.

شمال مغناطیسی – MN) MAGNETIC NORTH)

یک نمونه از انواع شمال ها در نقشه برداری شمال مغناطیس است که منظور:

حرکت دورانی زمین به دور محور قطبی، یک میدان مغناطیسی در اطراف زمین ایجاد می کند.

این میدان سبب چرخش عقربه مغناطیسی قطب نما می‌شود. در نتیجه این چرخش، سمت جنوبی راستای عقربه قطب نما به طرف قطب شمال زمین قرار می‌گیرد. (به این دلیل که در آهن ربا قطب‌های غیر هم نام یک دیگر را جذب نمی‌کنند).

بخوانید  تفسیر عکس هوایی و تصاویر ماهواره ای

با این تربیت جهت و امتدادی را که عقربه مغناطیسی نشان می‌دهد شمال مغناطیسی می گویند و زاویه بین این شمال و امتداد مفروض زمینی را گرای مغناطیسی آن امتداد می‌نامند.

در اینجا نیز مبدأ، امتداد شمال و جهت آن، ساعت گرد و تغییراتش بین صفر و 360 درجه است.

شمال قراردادی

در پروژه های محلی و تهیه نقشه های محلی ما از یک راستای دلخواه (فرضی) را به عنوان شمال برای امتداد ها انتخاب می کنند و وضعیت راستاهای دیگر را با آن می سنجند.

زاویه ای را که بین شمال و راستای مفروض تشکیل می شود گرای قراردادی آن امتداد می نامیم.

شمال شبکه – GN) GRID NORTH)

جهت مثبت محور yها را در نقشه شمال شمال شبکه گویند. به عبارت دیگر امتداد شمالی شبکه متعامد روی نقشه را شمال شبکه می نامند.به این مطلب امتیاز بدید :
4.5/5 - (13 امتیاز)

مقالات مرتبط

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است