فهرست بهای تجمیعی راه و باند

فهرست بهای تجمیعی راه و باند

فهرست بهای تجمیعی راه و باند به همراه برآورد، تعدیل و صورت وضعیت

در تاریخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۱ فهرست‌بهای تجمیع شده راه و باند با شماره بخش‌نامه 65637/100 برای انعقاد پیمان پروژه‌های رشته راه و ترابری (احداث، تکمیل کارهای نیمه تمـام بهسـازی نوع ۵، ۴، ۳ راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن) به‌صورت لازم‌الاجرا ابلاغ شد.

قبل از پرداختن به مباحث اصلی یک توضیح مختصر در خصوص انواع بهسازی‌ها که در نشریه شماره 412  باعنوان شرح خدمات همسان مطالعات طرحهاي بهسازی راه ذکر شده است به این شکل می‌باشد که در بهسازی نوع 3،4و5 نیاز به تعریض راه یا اضافه کردن خطوط اضافی داریم و در بهسازی های نوع 1و2 فقط نیاز به اصلاح موضعی طرح هندسی، واریانتها و ابنیه فنی می‌باشد.

فهرست بهای تجمیعی راه

اگرچه طبق بخش‌نامه باید 6 ماه بعد از ابلاغ برای انعقاد پیمان کارهای یاد شـده مـورد اجـرا گذاشته می‌شد، ولی عملاً تا سال 97 که صراحتاً استفاده از آن در فهرست‌بهای راه و باند ذکر شد در خیلی از پروژه‌ها استفاده نمی‌شد.

طبق بند ذکرشده در فصل کلیات فهرست‌بهای رشته راه و باند که از سال 97 به آن اضافه‌شده است. در پیمانهای با مبلغ برآورد کمتر از 200 برابر نصاب معاملات متوسط (به‌جز پیمانهای اجرای تونل با طول بیشتر از 200 متر)، ضرورت دارد انعقاد پیمان بر اساس فهرست‌بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن باشد و هرگونه پرداخت بابت هزینه عملیات اجراشده بر اساس فهرست‌بهای پایه (به‌جز در موارد مجاز تعیین‌شده در بخشنامه یادشده) مجاز نیست.

به‌عنوان مثال، با توجه به نامه هیئت‌وزیران که هرساله حدنصاب معاملات کوچک، بزرگ و متوسط را تعیین می‌کنند، برای سال 1400 سقف مبلغ معاملات متوسط 65 میلیون تومان تعیین‌شده است. که 200 برابر آن 130 میلیارد تومان می‌باشد. یعنی اگر برآورد پایه کمتر از این مبلغ باشد، باید انعقاد پیمان بر اساس فهرست‌بهای تجمیع شده راه و باند باشد. (حد نصاب معاملا سال 1400)

با توجه به توضیحات فوق، مهندسینی که در حوزه راه‌سازی مشغول به‌کار هستند علاوه بر فهرست‌بهای پایه راه و باند باید بر فهرست‌بهای تجمیع شده راه و باند نیز مسلط باشند. در این مقاله به شرح فهرست‌بها تجمیعی و نحوه محاسبه تعدیل و کارکرد آن پرداخته‌ایم.

بخوانید  تغییر سال فهرست بها یک پروژه در تدکار

دانلود فهرست بهای تجمیعی با قابلیت ویرایش به همراه فایل ورد

( دانلود فهرست بهای تجمیعی راه و باند )

نحوه برآورد هزینه اجرای کار و تهیه فهرست بها و مقادیر

تفاوت اصلی فهرست‌بهای تجمیعی با فهرست‌بهای پایه عدم وجود بهای واحد برای آیتم‌ها در این فهرست‌بها می‌باشد و درواقع کار اصلی ما به‌عنوان مترور، محاسبه بهای واحد آیتم‌های فهرست تجمیعی می‌باشد . برای انجام این کار با استفاده از توضیحات بخش‌نامه و مقدمه فصل‌ها هر آیتم فهرست تجمیعی، از تجمیع کردن یک یا چند آیتم فهرست‌بهای پایـه راه و بانـد به‌دست می‌آید. که در ادامه مراحل کار توضیح داده خواهد شد.

همچنین ببینید: تغییر سال فهرست بها در تدکار 

مشخصات فهرست بهای تجمیعی راه و باند

 • فهرست‌بهای تجمیعی از 8 فصل به شرح زیر تشکیل‌شده است:
 • فصل اول: تخریب
 • فصل دوم: عملیات زیرسازی راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن
 • فصل سوم: زیراساس و اساس
 • فصل چهارم: عملیات آسفالت
 • فصل پنجم: تجهیزات ایمنی و علائم ترافیکی
 • فصل ششم: ابنیه کوچک (آبرو، لوله بتنی، دیوار حائل)
 • فصل هفتم: پلهای بزرگ
 • فصل هشتم: تونل

که هر فصل دارای یک مقدمه برای انجام متره و براورد و چند ردیف برای آن فصل می‌باشد. که این فصل‌ها و ردیف‌ها نسبت به فهرست پایه  تعداد کمی را شامل می‌باشد. به‌عنوان مثال در فصل چهارم، ردیف 403 با شرح تهیه، حمل، پخش و تراکم آسفالت بیندر، مبلغ تمامی ردیف‌های مربوطه که در فهرست پایه استفاده شده است (شامل تهیه آسفالت، تهیه مصالح آسفالت، قیر، حمل مصالح، اضافه بهاهای مربوطه و …) باهم دیگر جمع شده و به مقدار کل آسفالت تقسیم می‌شود. و به این طریق بهای واحد ردیف مربوطه محاسبه می‌شود.

از پکیج آموزشی آموزش متره و براورد راهسازی دیدن فرمایید.

در زیر تصویری از فصل آسفالت فهرست‌بهای تجمیعی راه و باند را مشاهده می‌کنید:

فهرست بهای تجمیعی راه و باند

 

به‌طور خلاصه برای برآورد تجمیعی، ابتدا برآورد بر اساس فهرست پایه صورت می‌گیرد و سپس با توجه به‌ردیف مربوطه در فهرست تجمیعی ردیف‌های هر بخش باهم دیگر جمع شده و بر مقدار ردیف تقسیم می‌شود.

اگر در انعقاد پیمان از چند فهرست‌بها استفاده‌شده باشد، از فهرست‌بهای تجمیعی چگونه استفاده می‌شود؟

بخوانید  نمونه پروژه راهسازی در سیویل تری دی (فصل 3 قسمت 15)

بر اساس بند 4 دستورالعمل بخشنامه در کارهایی که برای برآورد هزینه اجرای آنها، بیش از یک رشته فهرست‌بهای پایه مورد نیاز است، فهرست‌بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجرای هر بخش بر اساس فهرست‌بهای پایه مربوطه به‌طور جداگانه تهیه می‌شود (مانند فهارس بهای ابنیه، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی و …). چنانچه وزن رشته راه و باند نسبت به برآورد کل بیشتر از ۶۰ درصد باشد فهرست‌بها و مقادیر کار مربوط به این رشته بر مبنای فهرست‌بهای تجمیع شـده راه، بانـد فرودگـاه و زیرسـازی راه‌آهن خواهـد بـود و در غیـر اینصورت به‌طور مستقیم فهارس بهای پایه ملاک عمل خواهد بود.

نحوه محاسبه صورت وضعیت کارکرد فهرست بهای تجمیعی

تنظیم و رسیدگی به صورت وضعیت تجمیعی بسیار ساده تر از ارائه صورت وضعیت نویسی براساس فهرست پایه است. با توجه به ماهیت ردیف ها و پیشرفت فیزیکی کار تنها درصد و مقدار عملیات اجرا شده با توجه به شکست کار تعیین می شود. و نیاز به وارد کردن ریز آیتم ها در صورت وضعیت کارکرد نمی باشد.

فهرست بهای تجمیعی راه

نحوه محاسبه صورت‌وضعیت تعدیل فهرست‌بهای تجمیعی

طبق صحبت‌های فوق برای تهیه صورت‌وضعیت کارکرد به محاسبه مقادیر ریز عملیات‌ها نیازی نداریم. اما برای تهیه صورت‌وضعیت تعدیل باید مقدار آرماتور مصرفی، بتن‌ریزی و چند موردی که در بخشنامه فهرست‌بهای تجمیعی به آن اشاره شده است را داشته باشیم تا بتوانیم از بخش‌نامه تعدیل آحاد بها استفاده کنیم.

در بند 7 پیوست بخشنامه، نحوه محاسبه تعدیل فهرست‌بهای تجمیعی توضیح داده‌شده است. که برای استفاده از شاخص های تعدیل با توجه به توضیحات جدول 1 و تفکیک فصول محاسبه می‌گردد. به‌عنوان مثال برای تعدیل فصل اول فهرست تجمیعی، مبلغ فصل اول صورت‌وضعیت تجمیعی (فصل تخریب) از شاخص فصل 1 فهرست راه و باند استفاده می‌شود.

سخن پایانی

در انتها امیدواریم این مقاله تا حدودی دید مناسبی از فهرست تجمیعی به شما دوستان عزیز ارائه کرده باشد.  اگر هنوز سؤال یا نظری دارید حتماً با ما به اشتراک بگذارید تا در مقاله‌ای دیگر با عنوان پرسش و پاسخ تجمیعی به آن بپردازیم.

همچنین شاید مفید باشد: محاسبه حمل مصالح به صورت دستیبه این مطلب امتیاز بدید :
4.7/5 - (8 امتیاز)

مقالات مرتبط

دیدگاه

9 نظر تاکنون ارسال شده است
 1. سلام.
  تعدیل حمل در فهرست تجمیع راه و باند چگونه حساب میشود؟ ایا باید مبلغ حمل مشخص و از شاخص فصل ۲۰ فهرست پایه تعدیلش حساب شود؟

  یا مطابق جدول تطبیقی حمل هر فصل در همان فصل پرداخت میشود؟
  قرارداد سال ۹۷ بسته شده است.
  هردو از شاخص های ابلاغی استفاده میکنند. و متن شاخص ابلاغی هم گفته حمل رو جدا کنید از اول 99

  تجمیع قبل از این اتفاق تهیه و ابلاغ شده و مسلما نباید در ان به این مورد اشاره شده باشد و این موضوع را باید با استعلام پیگیری کرد

  بابت تفکیک ایتم های تجمیع هم باید متناسب با ایتم های پایه حمل را محاسبه کنیم و با شاخص فصل 20 حساب کنیم.؟؟

  • برای تعدیل نویسی عدد فصل رو لازم داریم، حالا اون فصل هرچی می تونه داشته باشه، مثل حمل، اقلام فاکتوری، آیتم ستاره دار و …
   توی فهرست ۹۷ حمل بعضی از مصالح تو فصل خودشونه، مثل اساس و زیراساس و حمل سیمان و قیر تو فصل ۲۰ امه
   بعد از اینکه عدد هر فصل رو حساب کردیم با توجه به جدولی که تو فهرست تجمیعی هست تعدیل ها رو حساب میکنیم، یعنی اینکه فصل ۱ تجمیعی با شاخص فصل ۱ راه و باند و …
   که حمل هم میشه جز بند آخر همون جدول که میگه با شاخص رشته راه وباند حساب میشه

   • سلام جناب مهندس
    وقت بخیر.در پاسخ به آقای احمدی مهر، در قسمت اول پاسخ گفتین که ” برای تعدیل نویسی عدد فصل رو لازم داریم، حالا اون فصل هرچی می تونه داشته باشه، مثل حمل، اقلام فاکتوری، آیتم ستاره دار و …”
    اما در آخر پاسختون گفتین حمل را مطابق بند آخر همون جدول که میگه با شاخص کلی رشته راه و باند حساب میشه؟!
    الان در نهایت حمل رو باید تفکیک کرد و مقدار حمل رو با شاخص کلی راه و باند محاسبه کرد یا مقدار حمل در همون فصل خودش محاسبه بشه؟
    مثلا در فصل یک فهرست تجمیعی حمل داریم، آیا مقدار حمل رو با شاخص فصل 1 رشته راه محاسبه کنیم یا با شاخص کلی راه وباند؟
    سپاس از محبت شما

    • سلام وقت بخیر

     توی فهرست تجمیعی دقیقا مثل جدولی که توفهرست تجمیعی نوشته عمل میشه، جدول ۱

     یعنی مبلغ فصل ۱ تجمیعی رو با شاخص فصل ۱ رشته راه وباند
     حالا هرچی که توی فصل ۱ تجمیعی باشه همش رو در نظر میگیریم، که میتونه شامل حمل بارگیری و … باشه یا حتی نباشه،
     یعنی کاری نداریم تو ردیف های فصل ۱ تجمیعی چیا رو در نظر گرفته، فقط مبلغشو میخوایم و طبق جدول با شاخص فصل ۱ ر

 2. عالیییی واقعا ممنون

 3. سلام. آموزش صورتجلسه و صورت وضعیت نویسی شما انجام میدید؟؟

  • سلام وقت بخیر
   آموزش صورت وضعیت نویسی در راهسازی رو در سایت مشاهده کنید و سرفصل هاشو ببینید.

 4. سلام و عرض ادب.
  مهندس جان. مشغول برآورد یک پروژه ام که بخشی از آن احداث 32 کیلومتر جاده دو بانده با حداقل 5 محل برای عبور آب‌های سطحی و 8 کیلومتر بلوار با آیلند 6 متری و پهنای هر باند 12 متر است. را راهنمایی کنید که چگونه جدول مقادیر آنرا تنظیم کنم. مقادیر را خودم محاسبه میکنم و فقط نمی‌دانم چگونه آیتم های آنرا تنظیم کنم. ممنون میشم که به من کمک کرده و مطالب را به 09138117802 به نام کریمی ارسال بفرمائید. 🌹🙏

 5. با سلام و تشکر بابت مطالب ارائه شده
  آقای مهندس یک سوال داشتم
  وقتی بعد از شروع پروژه مشخص بشه که GSI زمین در رده ای که با اون آنالیزبهای واحد خاکبرداری انجام شده نبوده مثلا IV در نظر گرفته شده ولی بعد از شروع مشخص بشه که باید رده های بالاتری در نظر گرفته میشد، چه کاری بایستی انجام داد؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمائید