مشخصات جغرافیایی یک نقطه

مشخصات جغرافیایی یک نقطه

یک بیضوی به مرکز c در نظر گرفته و تعاریف زیر را در آن بیان میکنبم و با آن میتوان مشخصات جغرافیایی یک نقطه را فهمید

۱ – مدار نقطه A فصل مشترک صفحه ایست با بیصوی که از نقطه A گذشته و بر محور ’PP عمود باشد .
۲ – نصف النهار نقطه A فصل مشترک صفحه ایست با بیضوی C که از نقطه A محوaر ’PP بگذرد .
۳ – استوا مداری است که از مرکز C (مرکز زمین یا بیضوی) میگذرد و به عنوان مدار مبدا میباشد .
۴ – نصف النهار گرینویچ نصف النهاری است که از رصد خانه گرنویچ در لندن میگذرد , و به عنوان نصف النهار مبداء و مبنای ساعت انتخاب شده است .
۵ – طول جغرافیایی (Longitude) نقطه A , زاویه دووجهی است که بین نصف النهار مبداء (گرینویچ) و نصف النهار گذرنده بر نقطه A بوجود می آید و انرا λ نشان میدهند و بنا به قرارداد اگر نصف النهار در شرق نصف النهار مبداء باشد میگویند طول شرقی φλ مثبت و اگر در غرب باشد می گویند طول غربی یا φλ منفی است پس تغییرات φλ از صفر تا ۱۸۰ درجه در شرق از صفر تا ۱۸۰ درجه در غرب خواهد بود .

بخوانید  سیستم های تعیین موقعیت در هیدروگرافی

مشخصات جغرافیایی یک نقطه

 

 

 

 

 

 

 

 

۶ – عرض جغرافیایی (Latitude) نقطه A , زاویه ای است که قائمبر بیضوی در نقطه A با استوا می سازد و با هم طبق قرارداد , برای نیمکره جنوبی عرض جغرافیایی جنوبی و یا تغییرات آن منفی و برای نمیکره شمالی عرض جغرافیایی شمالی و تغییرات آن مثبت می باشد . عرض جغرافیایی را با φ نشان میدهند بدین ترتیب تغییرات φ از صفر تا ۹۰ درجه در شمال و از صفر تا ۹۰ درجه در جنوب خواهد بود
۷ – شمال مغرافیایی نقطه A , نصف النهار گذرنده بر نقطه A را در نظر میگیریم , امتداد این نصف النهار در جهت قطب شمال را شمال جغرافیایی نقطه A میگویند .
مشخصات جغرافیایی یک نقطه  را با توضیحات بالا میشه فهمید .

بخوانید  روش کوپل یا قرائت مضاعف در نقشه برداری

طول و عرض جغرافیایی

طول و عرض جغرافیایی

برچسب ها  :


به این مطلب امتیاز بدید :
5/5 - (2 امتیاز)

مقالات مرتبط

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است