هزینه تفکیک سند ملک

هزینه تفکیک سند ملک

امروزه با توجه به گران شدن بیش از حد قیمت املاک و اراضی، خریدار و فروشنده در هنگام معامله با مشکل مواجه می شوند چرا که قیمت معامله بسیار بالا خواهد بود. به همین خاطر برای اینکه فروشنده بتواند ملک خود را سریع تر به فروش برساند آن را به قطعات کوچک تر تقسیم می نماید تا بر اساس قوانین و مقررات موجود بتواند ملک خود قطعه قطعه کرده و با قیمت مناسب آن را به خریدار انتقال دهد. با سایت همیار نقشه بردار تا پایان همراه شوید تا اطلاعات جامعی درباره هزینه تفکیک سند ملک را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.

هزینه تفکیک سند ملک

دلیل انجام تفکیک املاک چیست؟

تفکیک املاک با داشتن کاربری های مختلف برای تقسیم ملک به قطعات کوچک تر صورت می گیرد. در اغلب موارد به دلیل اینکه مساحت ملک بسیار بالاست و فروشنده برای فروش آن به دلیل اینکه ثمن معامله با توجه مساحت آن مبالغ نا متعارفی است و هر خریداری توانایی خرید این گونه املاک را نخواهد داشت و پروسه فروش ملک زمان بر خواهد بود و گاها غیر ممکن می شود.

به همین خاطر مالک با انجام تفکیک می تواند ملک خود را تجزیه کرده و قیمت هر قطعه به نسبت قیمت کلی ملک در اثر تفکیک کمتر خواهد شد و خریداران می توانند قطعات مورد نظر را با قیمت کمتری خریداری نمایند.

لازم به ذکر است ملکی که دارای متراژ بالایی است برای ساخت و ساز نیاز به پرداخت هزینه های پروانه ساخت به سازمان های شهرداری، ثبت اسناد، مسکن و شهرسازی و… خواهد بود. در صورت تقسیم ملک به قطعات کوچک تر طبیعتا هزینه پروانه ساخت و… برای هر قطعه نیز کمتر خواهد شد.

نحوه محاسبه هزینه تفکیک سند ملک با کاربری های مختلف

به صورت طبیعی هر اقدام ثبتی نیاز به پرداخت هزینه خواهد داشت که تفکیک سند ملک نیز از این قاعده مستثنی نیست هزینه تفکیک سند ملک از سوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان اداره ثبت بر اساس شرایط و موقعیت ملک محاسبه می شود.

مبلغ تعیین شده توسط کانون کارشناس رسمی نقشه برداری یا اداره ثبت باید توسط متقاضی واریز گردد تا پرونده برای انجام اقدامات مورد نیاز به جریان بیفتد. برای محاسبه هزینه تفکیک سند ملک معیارهای مختلفی همچون نوع کاربری، عمر ساختمان، متراژ، تهیه نقشه یو تی ام، هزینه تفکیک سند 6 دانگ و… مبنا و ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.

کار تفکیک بر عهده کارشناسان نقشه برداری که دارای گواهینامه تفکیک هستند می باشد و هزینه تفکیک سند اراضی، هزینه تفکیک سند ملک با کاربری مسکونی و اداری با هزینه تفکیک سند ملک با کاربری تجاری متفاوت می باشد که در ادامه هر یک از این هزینه ها با توجه به دستورالعمل حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری به صورت کامل بیان خواهیم کرد.

بخوانید  دانلود نشریه 413 و 412

هزینه تفکیک سند ملک

هزینه تفکیک سند ملک با کاربری مسکونی و اداری

هزینه تفکیک آپارتمان با کاربری مسکونی و اداری در استان تهران می پردازیم و در مابقی شهرها هزینه ها کمی نسبت به این هزینه ها متغییر خواهد بود. هزینه تفکیک سند ملک در استان تهران برای کاربری مسکونی و اداری به شرح ذیل می باشد.

 • برای مساحت زیر 200 متر مربع ( 200 متر مربع > مساحت) برای کل مساحت مبلغ 10977876 ریال در نظر گرفته می شود.
 • برای مساحت 201 متر مربع الی 600 متر مربع ( 600 متر مربع > مساحت> 201 متر مربع) برای هر متر مربع اضافه مبلغ 60988 ریال در نظر گرفته می شود که با استفاده از فرمول 10977876+60988*(200-مساحت) قیمت نهایی مشخص خواهد شد.
 • برای مساحت 601 متر مربع الی 2000 متر مربع ( 2000 متر مربع > مساحت> 601 متر مربع) برای هر متر مربع اضافه مبلغ 40984 ریال در نظر گرفته می شود که با استفاده از فرمول 35373076+34154*(600-مساحت) قیمت نهایی مشخص خواهد شد.
 • برای مساحت 2001 متر مربع الی 5000 متر مربع ( 5000 متر مربع > مساحت> 2001 متر مربع) برای هر متر مربع اضافه مبلغ 27444 ریال در نظر گرفته می شود که با استفاده از فرمول 83188676+27444*(2000-مساحت) قیمت نهایی مشخص خواهد شد.
 • برای مساحت بیش از 5001 متر مربع ( 5001 متر مربع < مساحت) برای هر متر مربع مبلغ 19211 ریال در نظر گرفته می شود که با استفاده از فرمول 165520676+19211*(5000-مساحت) قیمت نهایی مشخص خواهد شد.

برای مثال اگر ملک مورد نظر 250 متر مربع مساحت داشته باشد با توجه به فرمول فرمول  10977876+ (200-250)*60988 هزینه تفکیک برابر است با 14027276 ریال که متقاضی باید آن را به حساب کانون کارشناسان رسمی دادگستری واریز نماید.

هزینه تفکیک سند ملک

نحوه محاسبه هزینه تفکیک سند ملک با کاربری تجاری

هزینه تفکیک آپارتمان با کاربری تجاری یا قسمتی از آن دارای کاربری تجاری باشند هزینه تفکیک نسبت به کاربری مسکونی و اداری با بیست درصد افزایش همراه است که نحوه محاسبه آن به صورت ذیل است.

 • برای مساحت زیر 200 متر مربع ( 200 متر مربع > مساحت) برای کل مساحت مبلغ 13173451 ریال در نظر گرفته می شود.
 • برای مساحت 201 متر مربع الی 600 متر مربع ( 600 متر مربع > مساحت> 201 متر مربع) برای هر متر مربع اضافه مبلغ 73186 ریال در نظر گرفته می شود که با استفاده از فرمول 13173451+73186*(200-مساحت) قیمت نهایی مشخص خواهد شد.
 • برای مساحت 601 متر مربع الی 2000 متر مربع ( 2000 متر مربع > مساحت> 601 متر مربع) برای هر متر مربع اضافه مبلغ 40984 ریال در نظر گرفته می شود که با استفاده از فرمول 42447691+40984*(600-مساحت) قیمت نهایی مشخص خواهد شد.
 • برای مساحت 2001 متر مربع الی 5000 متر مربع ( 5000 متر مربع > مساحت> 2001 متر مربع) برای هر متر مربع اضافه مبلغ 32933 ریال در نظر گرفته می شود که با استفاده از فرمول 99826811+32933*(2000-مساحت) قیمت نهایی مشخص خواهد شد.
 • برای مساحت بیش از 5001 متر مربع ( 5001 متر مربع < مساحت) برای هر متر مربع مبلغ 23054 ریال در نظر گرفته می شود که با استفاده از فرمول 198624811+23054*(5000-مساحت) قیمت نهایی مشخص خواهد شد.
بخوانید  تفاوت های gps تک فرکانس و دو فرکانس

در صورتی که ملک مزبور فاقد سند رسمی هستند برای دریافت سند تک برگ باید حتما نقشه یو تی ام عرصه را تهیه نمایند که برای دریافت نقشه عرصه باید به سازمان نظام مهندسی استان محل زندگی مراجعه کرده و مبلغ 39,642,335 ریال به صورت مقطوع با توجه به نرخنامه سال 1401 پرداخت نمایند

نحوه محاسبه هزینه تفکیک زمین

محاسبه هزینه تفکیک زمین بر اساس تعرفه خدمات طرح های شهرسازی در سال1401 تعیین می شود که نحوه محاسبه به شرایط ذیل بستگی دارد که عبارت است از:

 • برای مساحت زیر 3000 متر مربع ( 3000 متر مربع > مساحت) برای هر متر مربع مبلغ 3000 تومان در نظر گرفته می شود.
 • برای مساحت 3001 متر مربع الی 5000 متر مربع ( 5000 متر مربع > مساحت> 3001 متر مربع) برای هر متر مربع مبلغ 2500 تومان در نظر گرفته می شود.
 • برای مساحت 5001 متر مربع الی 10000 متر مربع ( 10000 متر مربع > مساحت> 5001 متر مربع) برای هر متر مربع مبلغ 2050 تومان در نظر گرفته می شود.
 • برای مساحت بیش از 10001 متر مربع ( 10001 متر مربع < مساحت) برای هر متر مربع مبلغ 1480 تومان در نظر گرفته می شود.

لازم به ذکر است هزینه تفکیک پروژه های روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اعمال ضریب کاهشی 50 درصد صورت می گیرد.

هزینه تفکیک زمین

برای دریافت سند تک برگ برای املاک روستایی باید مدارک هویتی مالک به همراه اصل سند و قولنامه و تهیه نقشه یو تی ام از وضع موجود ملک را متقاضی در اختیار داشته باشد و به سازمان ثبت اسناد منطقه ای که ملک در آن واقع شده است مراجعه نماید و پس از انجام مراحل اداری، تفکیک، افراز و صورت مجلس قادر به دریافت سند تک برگی خواهد بود که توضیحات کامل در این زمینه را در مقاله صفر تا صد سند تک برگ بیان کرده ایم که برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره مقاله صفر تا صد سند تک برگ را دنبال کنید.

جمع بندی مقاله و کلام پایانی

هزینه تفکیک سند ملک با توجه به شرایط و موقعیت قرارگیری ملک به همراه استانی که ملک در آن واقع شده متفاوت است که پیشنهاد می کنیم برای آگاهی از هزینه دقیق تفکیک سند ملک با پشتیبانی سایت همیار نقشه بردار در تماس باشید و با در اختیار قرار دادن مدارک و اسناد ملک به کارشناسان سایت همیار نقشه بردار، بعد از بررسی شرایط و خدمات مورد نیاز قیمت دقیق انجام تفکیک سند ملک توسط کارشناسان به متقاضی ابلاغ می شود.

سایت همیار نقشه بردار با در اختیار مجرب ترین کارشناس نقشه برداری می تواند در سریع ترین زمان و با مناسب ترین هزینه پروژه تفکیک اپارتمان و یا سایر ملک را برای متقاضیان عزیز انجام دهد. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر و در صورت داشتن سوال می توانید سوالات خود را در قسمت نظرات همین مطلب با ما به اشتراک بگذارید.

 

 

 به این مطلب امتیاز بدید :
5/5 - (3 امتیاز)

مقالات مرتبط

دیدگاه

2 نظر تاکنون ارسال شده است
 1. بسیار عالی
  ممنون از سایت خوبتون

 2. سلام هزینه ی تفکیک بر عهده ی فروشنده است یا خریدار؟؟؟